Strateji

Dijital pazarlama stratejiniz  hedeflerinize ulaşmak için yol haritanızı oluşturan en önemli aracınızdır.

Analiz

Dijitalde var olduğumuz mecralarda kitle ile iletişimimiz ne durumda?
Dijital de kitlem neler yapıyor?

Planlama

Hangi mecralarda nasıl bir dil ile kaç frekansta yayınlar yapmalıyız? Trendleri fırsata çevirmenin tam zamanı!

Eylem

Eylem, stratejilerin uygulandığı adımdır. Sosyal medyanın satış kanallarınızdaki en büyük geliri sağlaması mümkün!

Strateji

Nerede olduğunuzu bilmiyorken, nereye gideceğinizin bir anlamı var mı?

Strateji sizi en sert piyasa koşullarında bile bir aksiyona yönlendirir. Uluslararası firmaların sosyal medya planlamalarındaki en büyük sır bu adımdaki çalışmalarının niteliğidir. Firmanızla ilgili stratejiyi belirledikten sonra buna en hızlı ve güvenilir yoldan nasıl ulaşacağınıza karar vermeniz gerekir. Ekibimle birlikte bir çok sektörde elde ettiğim deneyimleri sizin stratejinizi belirlerken kullanabilirim.

Tek yapmanız gereken, ön planda tutacağınız hizmet ve ürünlerle ilgili detaylı bir brief hazırlamanız olacaktır. Bu noktadan sonrasında olacaklara, veri analizi ve sektördeki tecrübelerimize bırakın.

1) Hangi Konumdasın

Bir çok sosyal medya stratejisi, markayı anlamadan başarılı bir süreci tekrar ederek hazırlanır. Oysa ki her marka özeldir ve karakteristik özellikleri onu farklı yapar. Bu sebeple markanın pazardaki konumunu analiz etmek, dijital dünyadaki yolculuğunuzun en önemli adımıdır.

2) İmkanların Neler

Elbette sınırsız kaynakların olduğu bir dünyada, iktisat ve işletme gibi bilim dallarından söz edemezdik. Biliyoruz ki zaman ve bütçe markalar için sonsuz değişkenler değil. Markanızın imkanlarına göre bir strateji belirleyebiliriz. Zaman ve bütçe parametrelerindeki en karlı doğrunun markanıza çevrilmesine hazır olun!

3) İstediğin Konum Nedir?

Her marka ve organizasyon, en iyi konumu elde etmek ister. Bulunulan pazar ve lokasyona göre en iyi konumu elde etmek her zaman başarılı bir çalışmanın sonucu olarak elde edilmez. Dijital dünyadaki stratejilerde başarılı bir yol izlemek yeterli değildir. Rakiplerin de üzerinde bir başarı elde etmek gerekir. Bu istek daha fazla bütçeye sahip olmakla ilgili değil, fırsatları ve zamanı birlikte kullanmakla ilgilidir.

Analiz

Analiz çalışmaların her saatinde, geleceğe geç kalmamanızı sağlar. Bir strateji belirledik ve işler fazlasıyla yolunda gidiyor?

Rakiplere karşı üstünlük nasıl sağlanır? Nasıl daha güçlü bir konum elde edilir? Analiz sürecine kayıtsız kalan hiçbir işletme gelecekle ilgili güven veren bir yol izleyemez.

Veriden uzak kalmak gelecekle ilgili belirsizliğin başlangıç noktası olmasın. Veri analizi her markanın kendini simüle etmesi gereken en önemli test alanı olmalıdır.

Veri analizi çalışması yaptığımız firmalar yatırımlarını, tahminlere göre değil dijital dünyanın gerçeklerine göre konumlandırır. Klasik pazarlama stratejilerinin miladını doldurduğu günümüzde en büyük avantaj, gerekli verileri toplamak ve doğru analiz etmekle başlar.

1) Marka Analizi

Marka analizi firmaların kendi konumlarını görmelerini sağlar. Her firma kusursuz tarafları ile kendini tanımlar. Gerçek ve yorum arasındaki farkı anlayabilmek için veri analizinin göstergelerinden yararlanmak gerekir. Bu kusursuz taraflar, insanlar tarafından anlaşılıyor mu?

2) Rakip Analizi

Rakiplerin unicorn olduğu ekosistemde olun veya olmayın, firmanızın itibarının en büyük tanımı rakiplerinize göre aldığınız ikame skorlarıdır. Firmanız rakiplerinize göre, fiyat/kalite parametrelerinde nasıl bir ikame değişkeni elde ediyor?

3) Pazar Analizi

Pazar analizi, markanızın bulunduğu ekosistemde nasıl bir paya sahip olduğu ve gelecekte nasıl bir pay alacağı ile ilgili verilerin değerlendirildiği analiz türüdür. Bu analiz sayesinde pazarınızda olan değişkenleri avantaja çevirebiliriz. SWOT analizindeki optimum dengeyi kurabilmenin yolu pazarı ve marka konumunu objektif değerlendirmekten geçer.

Planlama

Planlama iş başlangıcında, strateji ve analiz çalışmalarından sonraki eyleme dönüşme aşamasının en önemli adımıdır.

Planlama hem uzun vadede uygulanabilir hem de çeşitli durumlarda esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Ancak bu nitelikteki bir çalışma başarının gerçek ölçütü olabilir.

Yaptığımız çalışmalardaki aksiyon planları günlük ve aylık hedefler doğrultusunda ilerler. Proje başlangıcında yapılan planların uygulanması sonrasında, analiz aşaması tekrarlanır ve eylem planlarının maksimum fırsatlara odaklanması sağlanır. Platformlardaki avantajlar ve markanın sektörel değişkenleri planlama aşamasının dinamik olmasını gerektirir. Dinamik olmayan planlama izlencesi, bir tahminde ısrar etmek anlamına gelir.

Ekibin yetenekleri her koşul ve durumda hedef için entegre olabilir nitelikte olmalıdır. Bu sebeple takım arkadaşlarımızın nitelikli bir yol izlemesi adına geniş bir ilgi alanına sahip olmalarını tercih ediyoruz.

1) Platform Tercihlerinin Belirlenmesi

Dijital dünyada her platformda çalışma yapmak, markaların ve stratejistlerin isteyeceği en doğal ortak karardır. Her çalışmada imkanlar dahilinde bütün platformlarda çalışmak mümkün olmuyor. Bu doğal dengenin ve her platforma özel kriterlerin markaya uygun şekilde seçilmesi ve bu izlence doğrultusundaki planlama, başarılı projelerin hedef anahtarıdır. İnanıyoruz ki  başarı, her platformun avantajlarını en iyi şekilde kullanmakla başlar.

2) Markanın Eylem Fikirlerinin Üretilmesi

Eylem anında hata payı bağımsız değişkenlerin gerçekleşmesi olasılığında dahil minimal düzeyde kalmalıdır. Planlama ve akış için yeterli sayısal veri ve somut hedef olmalıdır.

3) Karar Sürecinin Yönetimi

Karar süreçleri değişkenleri planlama aşamasının akabinde nitelikli bir yol izlenmesi adına anlık ölçümler ile değerlendirilir.

Eylem

Büyüme hedeflerinde her firma daha iyi sonuçlar elde etmeyi bekler. Dijital pazarlama aracılığı ile yapılan çalışmalar ise bu hedefte ne kadar gerçekçi ilerleme kaydedildiğinin en objektif göstergesidir.

Her planlama aşamasının, eyleme dönüşmesi işle ilgili bir çok kriterin dikkate alındığı bir süreçtir. Aksiyon planlarındaki hedeflemelerde özellikle ücretli reklamlar alanında zaman zaman farklı çözümler getirilmektedir. Bu sebeple rakiplere ve pazara göre günlük farklı pozisyonlar almak gerekir. Burada hem müşteri tarafının hem de dijital pazarlama ekibinin beklentilerinin karşılanması gerekir.

Planlara bağlı kalınırken maksimum faydayı kaçırmamak ve çalışmaları takip etmek en çok dikkat ettiğimiz alandır. Eylem sürecinde anlık değişkenlere göre pozisyon alırız. Satış hedeflerini erken yakalama durumunda ise fırsatları değerlendiririz. Bu aşamadaki farklılığımız bir çok müşterimizin bizi tercih etmesindeki en büyük etkendir.

1) Aksiyon Planının Hazırlanması

Analizler tamamlandı ve stratejiler belirlendi. Artık bu potansiyeli gerçek dünyaya aktarmanın zamanı geldi. Satışlarınız ve marka itibarınızdaki değişikliği gördüklerinde müşterilerimizin şaşkınlığı bu aşamadaki planlamadan geçiyor.

2) Analizlerin Değerlendirilmesi

Dijital pazarlamanın klasik pazarlama tekniklerinden en büyük farkı ölçümlenebilir olmasıdır. Bu sebeple eğer uygulanan plan zaman zaman analiz edilmezse, dijital dünyanın gücü tam anlamıyla kullanılamaz. Bu sebeple müşteri etkileşiminin anlık sürelere döndüğü günümüzde, eylemler her gün analiz edilmelidir.

3) Aylık Hedeflerin Değerlendirilmesi

İş başlangıcında oluşturulan planların ve eylem aşamasındaki çalışmaların ay sonunda karşılaştırılması, bu karşılaştırmada Facebook ve Google gibi şirketlerin objektif verilerininin kullanılması, hem dijital pazarlama ekibi hem de firmanın çalışmalarının test edilmesine olanak tanır.

Her ay sonu yapılan toplantılar gerektiğinde öne alınabilir veya ertelenebilir. Bu konuda müşterilerimizin zamanlamalarına göre planlama yapıyoruz. Yurt dışında destek verdiğimiz ajans ve şirketlere de destek verirken, online görüşmelerimizde aynı titizlikle işlerimizi sürdürülebilir kılıyoruz.